cross2
שירות ותמיכת לקוחות

שאלות בנושא דירוג מוצר ודירוג אתרנו

שאלות בנושא דירוג מוצר ודירוג אתרנו ?
מהם הדירוגים באתר?
דירוגים באתר הם ציון שלכם למוצר מכוכב 1 עד 5 כוכבים ,כאשר כוכב 1 מייצג חוות דעת נמוכה ו 5 כוכבים מייצג חוות דעת מעולה,אין לנו שליטה בחוות דעת וזה מבוסס על גולשים שהשתמשו במוצר בלבד. 

 למה חשוב לדרג את המוצרים ולקרוא את הדירוגים של הגולשים האחרים?
חוות דעת שלכם עוזרת לנו מאוד וגם לגולשים באתר אם המוצר הוא לשביעות רצונכם, אם יש אופציה להעדיף מוצר אחד על השני, אם הוא יצר לכם איזה חוויה מיוחדת וכו׳ …

מוצרים בעלי דירוג  


מי כותב את הדירוגים ? 
איך מדרגים ?

איך נמדד ציון הדירוג? 
למה שווה לי להעניק מהזמן שלי ולכתוב ביקורת מושקע עבור u-care? 
איפה ניתן לכתוב תגובה על אתרנו ?

האם מאמר זה עזר לכם?
thumbs-up3 3
thumbs-down3 0

© 2020 יוקאר פארם בע”מ. כל הזכויות שמורות.